FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KUVVA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/56 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzere;

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket)'nin 55.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.118.110,87 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 287.131.261 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket ortakları Veysi KAYNAK ve Şule KAYNAK'a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebi,

a-Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle,

b-Veysi KAYNAK ve Şule KAYNAK'ın sermaye artırımından elde edeceği payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca Borsa'da satışının kısıtlanması, satış kısıtının söz konusu payların Borsa dışında satılması halinde, payları satın alan yatırımcılar için de geçerli olması şartıyla olumlu karşılanmıştır.

Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın hesaplanması için 22.09.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

Saygılarımızla.