FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.(Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Turgutlu Ticaret Sicili
tarafından 03.11.2023 tarihinde tescil edilmiş, 03.11.2023 tarih ve 10950 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son
değişikliği içeren Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
03/11/2023
03/11/2023
10950

Kredi Hesaplama