FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
ALARK, DERHL, IEYHO, ISBIR, KSTUR, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
ALARK
1
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
E
DALİA GARİH
4.350.000,000
DERHL
2
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
E
BEŞİR KAYA
1.848.655,000
DERHL
3
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
E
ERAY TANRIVERDİ
844.000,000
IEYHO
4
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
E
BEŞİR KAYA
2.500.000,000
IEYHO
5
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
E
ERAY TANRIVERDİ
400.630,000
ISBIR
6
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
E
OLCAY TOKAÇ
4.296,240
KSTUR
7
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
E
ŞULE GÜRLER ÖZGE
16.168,950
UMPAS
8
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
BURHANETTİN ÖZÇAKAL
8.260,000
UMPAS
9
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
ULVİYE KARABIYIK
17.605,000
UMPAS
10
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
İSA BİNGÜL
3.150,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.