FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 13.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 

1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu kararına bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin olarak, hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,

2.Elde edilecek gelirin işbu Raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına,

3.Anılan Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Internet sitemizde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.


Kamuyounun bilgisine sunarız,

Saygılarımızla,