FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
360.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
720.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012
12
12,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020
18
18,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
359.999.970
359.999.970,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
360.000.000
360.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arzından sonra satılamayan payları almak üzere satınalma taahhütnamesi verilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.11.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 360.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebiyle 17 Kasım 2023 Cuma günü (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama