FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023 - 23.08.2023 - 28.09.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ("BMBYH") tarafından Şirketimize gönderilen bildirimlere istinaden, BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter Mannesmann GmbH'in ("Salzgitter") sahibi olduğu 2.300.000 TL nominal değerli 230.000.000 adet payın Borusan Holding A.Ş. ("Borusan Holding") tarafından satın alınmasına yönelik planlanan işlem ("İşlem") ve İşlem'in tamamlanması için gereken şartlar hakkındaki çeşitli gelişmeler kamuoyuna duyurulmuştu.

Hissedarımız BMBYH'den alınan ve ekte yatırımcılarımızın dikkatine sunulan 27.11.2023 tarihli bildirim uyarınca,

  • İşlem'in tabi olduğu şartların tamamının yerine geldiği ve İşlem'in kapanışının 27.11.2023 tarihinde gerçekleştiği,
  • Sözü geçen payların 920.000 TL nominal değerli 92.000.000 adedinin Borusan Holding ve 1.380.000 TL nominal değerli 138.000.000 milyon adedinin Borusan Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş. tarafından satın alındığı,
  • Böylece Borusan grubu şirketlerinin, Şirketimiz sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan BMBYH'nin sermayesindeki toplam pay sahipliği oranının %77'den %100'e yükseldiği,
  • İşlem öncesinde de Borusan grubunda olan Şirketimizin yönetim kontrolünde İşlem sonrasında bir değişiklik meydana gelmediği, ve
  • İşlem sonucunda Şirketimizin doğrudan pay sahipliği yapısında herhangi bir değişiklik olmadığı; bununla birlikte, Salzgitter'in Şirketimiz sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranının %16,9'dan %0'a düştüğü, Borusan grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki toplam dolaylı pay sahipliği oranının ise %56,58'den %73,48'e yükseldiği

anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama