FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
29.11.2023
Genel Kurul Tarihi
23.12.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İlkbahar Mah. 596. Sokak No:79 (Atlı Otel)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketin esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Kısmi Bölünme yolu ile paylarının tamamı şirketimize ait olacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu 30.06.2023 tarihi itibariyle net kayıtlı değeri 105.365.895,00-TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketine devredilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Bölünme" işlemi ile Bölünme raporu, bölünme planının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Dilek ve Temenniler,
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Kuyaş Yatırım A.Ş Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 tarihli 2023/49 sayılı kararına istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23.12.2023 tarihinde saat 10:00'da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya / Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündem konularının görüşülmesi amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.


Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.


Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş

Kredi Hesaplama