FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 14.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; Sermayenin % 2,9115'ini temsil eden toplam 1.513.994 TL nominal değerli VERTU payı şirketimizce geri alınmıştır.

Pay geri alım programı dahilinde alınan 260.000 TL nominal değerdeki VERTU paylarının Borsa İstanbul'da satışı 29.11.2023 tarihinde pay başına 56,95 TL fiyatla gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 29.11.2023 tarihi itibarıyla %1,0748'e düşmüştür.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
VERTU
29/11/2023
260.000
% 0,5
56,95
% 1,0748
5.655.000
-

Kredi Hesaplama