FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021, 10.01.2022 ve 21.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Avrasya Jeotek Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/12/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Aşağıda açıklanmaktadır.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
UMREK (2023) koduna göre yapılacak raporlama çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde kullanılacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ve 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki UMREK 2023 koduna göre "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı.

Bu çerçevede, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Avrasya Jeotek Sondaj Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında 1247 ve 2444 ruhsat numaralı maden sahaları için UMREK 2023 koduna göre yapılacak raporlamada kullanılacak verilerin elde edilmesi için 6.000 (altı bin) metre (+/- %20) karotlu sondaj çalışması yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında çalışmaların 4 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.