FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[NIBAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. bu gün  , Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. ‘nin 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesindeki % 9,26 oranında ,

5.000.000 TL nominal değerdeki paylarının  , Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde

satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.08.2023 tarihinde yapmış olduğu

      başvurunun işlemden kaldırılmasını talep etmiştir. 

Saygılarımızla,