FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.300.000.000 TL'den 3.900.000.000 TL'ye artırılması işlemleri tamamlanmış olup, esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 12.02.2024 tarih ve 11020 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşme ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8.Madde
09/02/2024
12/02/2024
11020
8.Madde
01/02/2022
01/02/2022
10507