FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
05.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere, 
Yurt içinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 2 (iki) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle , bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle borçlanma araçlarının ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz;  SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. 
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.