FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
QNBFB, TRAFINBN91N3
0
0
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nca bankamızın 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33,172,441,567.31 - TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, aşağıda belirtilen haliyle dağıtıma tabi tutulmasının 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi


- 278,819.66 TL'nin KVK Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi,

- 33,172,162,747.65 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması.

Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIMI TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
QNB FİNANSBANK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.350.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
771.684.014
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
37.732.640.073,98
4. Vergiler ( - )
4.560.198.506,67
5. Net Dönem Kârı
33.172.441.567,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
33.172.441.567,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
278.819,66
19. Olağanüstü Yedek
33.172.162.747,65
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar