FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010
Peşin
0,2941176
29,41176
10
0,2647058
26,47058
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
Peşin
0,2941176
29,41176
10
0,2647058
26,47058
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010
0
0
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.04.2024 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %26,47058'i oranında toplam 35.000.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Meditera Tıbbi Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Meditera Tıbbi Dividend Distribution Proposal Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
119.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
24.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
55.586.976
436.452.916,88
4. Vergiler ( - )
29.678.070
22.458.241,85
5. Net Dönem Kârı
25.908.906
413.994.675,03
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
25.908.906
413.994.675,03
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
25.908.906
413.994.675,03
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
94.018,04
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
26.002.924,04
413.994.675,03
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.200.584,81
5.200.584,81
* Nakit
5.200.584,81
5.200.584,81
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
18.893.875,19
18.893.875,19
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.814.446
1.814.446
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
388.085.769,03
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
10.905.540
10.905.540
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
6.253.676,46
0
24,05
0,2647058
26,47058
B Grubu
25.246.323,54
0
97,09
0,2647058
26,47058
TOPLAM
31.500.000
0
121,14
0,2647058
26,47058
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 25.908.906 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 413.994.675,03 TL net dönem kârı mevcuttur.

2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 25.908.906 TL'den, yasal sınırına ulaşılmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 94.018,04 TL tutarındaki bağış dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 26.002.924,04 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 5.200.584,81 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si)

- 18.893.875,19 TL tutarında ikinci kâr payı,

- 1.814.446,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

- 10.905.540,00 TL geçmiş yıl kârlarından olmak üzere

- 35.000.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması;

- 3.500.000,-TL brut kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra

- 31.500.000,-TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %26, 47'si olmak üzere

kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtımına genel kurulda belirlenecek olan tarihten itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel

Kurul'un onayına sunulmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'ta yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.