FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin Olağanüstü Genel Kurul'da Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.01.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
25.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
13.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin mevcut 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 (beş yüz milyon) Türk Lirası'na artırılmasına, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıllık süre için (2024-2028 yıllarında) geçerli olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2024 tarihinde E-29833736-110.03.03-49643 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094542553 sayılı yazıları ile onaylanmış olan ekte yer alan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin aynen onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2
Toplantı Tutanağı_Redaksiyon v1.pdf