FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/04/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
5
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:18.04.2024

KARAR SAYISI :05

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.12.2023 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.

a) 01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ilişkin olarak, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değisim tablosu, nakit akım tablosu, mali tablo dipnotları, yönetim kurulu faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bilgi Formları ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun  tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın, faaliyet raporumuzun, kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgi formları ile sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldıgı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçegi dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bilgi Formları ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.


Saygılarımızla,


Denetim Komitesi Başkanı

Aydın YURDUM


Denetim Komitesi Üyesi

Necmittin TUNCAY


Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Cengiz AKKOÇ