FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar neticesinde;

  

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,  

2.  "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine, 

3. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Yakup AKPINAR'ın üyeliğe ise Sn. Hasan GEDİK'İn atanmasına,  

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin  iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan GEDİK'in, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yakup AKPINAR'ın atanmasına, 

5. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yakup AKPINAR'ın, üyeliklere Sn. Hasan GEDİK'in ve  Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sn. İbrahim YILMAZ'ın   atanmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.