FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
02.05.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.05.2024 - 11073
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.04.2024 tarihli genel kurul kararı, 02.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.