FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, mevcut üç bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa YILMAZ, Sn. Fevzi Tayfun KÜÇÜK ve Sn. İsmail Erdal AKKOÇOĞLU'nun yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SPK tarafından, Sn. Mustafa YILMAZ, Sn. Fevzi Tayfun KÜÇÜK ve Sn. İsmail Erdal AKKOÇOĞLU'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. 

Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Mustafa YILMAZ, Sn. Fevzi Tayfun KÜÇÜK ve Sn. İsmail Erdal AKKOÇOĞLU, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır. 

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,