FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maltepe Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
06/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Maltepe Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla.