FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
6
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (‘Finansal Raporlama Tebliği') ve (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Uyum Raporu ve Kurumsal Bilgi Formu'nu da içerecek şekilde şirketimiz Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket")'nin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait yıllık faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  

·        Tarafımızca incelendiğini,

  

·       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

·      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,

  

 

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                             Denetimden Sorulu Komite Üyesi

  

İbrahim ÜNALMIŞ                                                                                        Figen YILDIRIM