FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Doğan Holding, söz konusu hususları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Doğan Etki Planı çerçevesinde belirlemiş olup; sürdürülebilirlik çalışmaları bu strateji doğrultusunda yürütülmektedir. Doğan Etki Planına ve ilerlemelere dair detaylar Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi kapsamında kamuoyuna açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf Sayfa 29 Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Sürdürülebilirlik Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding’in ÇSY Politikaları şirketin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Etki Planı ve ÇSY Politikaları çerçevesinde belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi kapsamında kamuoyuna açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf Sayfa 29 Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023-Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Sürdürülebilirlik Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding’in sürdürülebilirlik öncelikleri kapsamındaki çalışma, performans ve uygulamaları en üst düzeyde, yani Yönetim Kurulu seviyesinde, yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik anlayışı ve uygulamalarını Doğan Grubu genelinde daha etkin yönetmek ve yaygınlaştırmak için Doğan Holding Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Doğan Holding Sürdürülebilirlik Komitesi; Yönetim Kurulu adına, Holding’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki sürdürülebilirlik politikasını, stratejisini ve hedeflerini belirlemekte ve Grup Şirketleri arasındaki sinerjiyi sağlamaktadır. İlaveten, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Bölümü, holding ve grup şirketlerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumludur.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Sürdürülebilirlik Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf Sayfa 4 ve 11
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Komitesi; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlik faaliyetleri konusunda düzenli olarak bilgilendirme yapmaktadır. Raporlama döneminde de söz konusu bilgilendirme yapılmıştır.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Sürdürülebilirlik Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf Sayfa 9 ve 13
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Etki Planı ve ÇSY Politikaları çerçevesinde belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Sürdürülebilirlik Politikası ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi kapsamında kamuoyuna açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf Sayfa 29 Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Sürdürülebilirlik Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Holding ve Grup Şirketlerinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları ile sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlerin detayları Yıllık Faaliyet Raporu, ve Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuoyunun bilgsine sunulmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu-Performans Göstergeleri https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Söz konusu hususlar Yıllık Faaliyet Raporu ve Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususlar Yıllık Faaliyet Raporu ve Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Dönem içerisinde Grup şirketlerinin herhangi birinin faaliyetlerinin devam etmesini engelleyecek ya da finansal yapısını bozacak nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Kurumsal Yönetim Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yıllık Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında, seçilen çevresel göstergeler için bağımsız üçüncü taraftan “sınırlı güvence” hizmeti alınmaktadır. 2024 senesi içerisinde yayımlanacak olan 2023 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında da aynı hizmet alınacak olup sonucu Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Bağımsız Güvence Beyanı Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Holding ve Grup Şirketlerinin ISO standartları kapsamındaki çalışmalarına Yıllık Faaliyet Raporunda yer verilmektedir.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu metodolojiye dair detaylar yıllık sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında kamuya açıklanmaktadır. İlaveten, Doğan Holding tarafından yine yıllık olarak gerçekleştirilen CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Program raporlamalarında da söz konusu hususlar kamuya açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Rapor Hakkında Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ CDP 2023 İklim Değişikliği Program Yanıtı ve CDP 2023 Su Güvenliği Program Yanıtı https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding, söz konusu hususları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Doğan Etki Planı çerçevesinde belirlemiş olup; sürdürülebilirlik çalışmaları bu strateji doğrultusunda yürütülmektedir. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği hususundaki detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki raporlama döneminde kamuoyunun bilgisine sunulması planlanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf Sayfa 23
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir.
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere farklı paydaş gruplarıyla işbirlikleri geliştirerek, faaliyetlerine etkin paydaş katılımını entegre etmektedir. Tüm bu çalışmalar, Şirketin sürdürülebilirlik anlayışına uygun, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlayan ve toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılayan bir çerçevede tasarlanmaktadır. Doğan Holding bu kapsamda, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye, Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği , Özel Sektör Gönüllüleri Derneği gibi kurumsal üyelikleri ve Yönetim Kurulu temsiliyetleri vasıtasıyla politika oluşturma süreçlerine dahil olmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Üyelikler Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergelerimiz ISO 14064-1’e uygun olarak, Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardı çerçevesinde operasyonel kontrol ilkesiyle hesaplanmıştır. CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Program yanıtlarının yanı sıra yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında da bu hususlar dönemsel ve karşılaştırılabilir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ CDP 2023 İklim Değişikliği Program Yanıtı ve CDP 2023 Su Güvenliği Program Yanıtı https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
CDP İklim Değişikliği Program Yanıtı ve Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu'nda hesaplamalarımızın Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardına uygun olarak yapıldığı kamuoyuna açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Bağımsız Güvence Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ CDP 2023 İklim Değişikliği Program Yanıtı https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergelerin geçmiş yıllara göre artış ve azalışları CDP İklim Değişikliği Program Yanıtı, CDP Su Güvenliği Program Yanıtı ile Yıllık Sürdürülebilirlik Raporlarımızda açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ CDP 2023 İklim Değişikliği Program Yanıtı ve CDP 2023 Su Güvenliği Program Yanıtı https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergelerin geçmiş yıllara göre artış ve azalışları CDP İklim Değişikliği Program Yanıtı, CDP Su Güvenliği Program Yanıtı ile Yıllık Sürdürülebilirlik Raporlarımızda açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ CDP 2023 İklim Değişikliği Program Yanıtı ve CDP 2023 Su Güvenliği Program Yanıtı https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili Grup Şirketleri bazında yapılan çalışmalar ve elde edilen çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları Doğan Holding Yıllık Faaliyet Raporu ve yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/ Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı salımları her yıl düzenli olarak hesaplanmaktadır. Salım ve Enerji tüketimi verileri, şirket alt kırımları dahil olmak üzere, Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuoyuna açıklanmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
2023 CDP İklim Değişikliği Program yanıtı kapsamında ilgili veriler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
CDP 2023 İklim Değişikliği Program Yanıtı 7 Emisyon Kırılımları ve 8 Enerji Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding’in ana faaliyet konularından biri de enerji yatırımlarıdır. Doğan Holding, 2012 yılında satın aldığı Galata Wind Enerji A.Ş. firmasıyla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim faaliyetlerine hâlâ devam etmektedir. Doğan Etki Planı kapsamında grup olarak kullanılan enerjinin tamamını yenilebilir enerjiden elde etme hedefi bulunmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminde bulunan Galata Wind Enerji AŞ'nin yenilebilir enerji üretim miktarı Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu'nda Galatawind faaliyetlerinin anlatıldığı bölümde detaylı olarak kamuyla paylaşılmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding, 2030 yılı itibarıyla karbon nötr bir organizasyon olma hedefine ulaşmak için yenilenebilir enerji kurulumu ve yeşil elektrik tedariki gibi birçok enerji verimliliği uygulamasını hayata geçireceğini taahhüt etmektedir. Ayrıca, Grup şirketleri özelinde gerçekleştirilen enerji verimliliği çalışmaları da yıllık sürdürülebilirlik raporu ve yıllık faaliyet raporu kapsamında paylaşılmaktadır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Grup Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Proje ve Faaliyetleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketin toplam su tüketimi servis sağlayıcıların sayaç ve fatura bilgileri ile aylık olarak takip edilmektedir. Yıllık Sürdürülebilirlik Raporlarında su tüketim miktarı, yeniden kullanılan ve atık su miktarı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Galata Wind bünyesindeki santraller yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettikleri için atmosfere yapılan karbon salımını azaltmaktadır. Bu nedenle karbon ofsetleme yapabilen projeler kategorisinde karbon ticaretinden yararlanabilmektedir. Şirket, Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES’te karbon kredilerini Gold Standard; Erzurum/Hınıs GES’te ise VCS ile sertifikalandırmaktadır. Söz konusu bilgiler konsolide olarak sunulmuştur.
Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu Sayfa 21 75 81
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Galata Wind bünyesindeki santraller yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettikleri için atmosfere yapılan karbon salımını azaltmaktadır. Bu nedenle karbon ofsetleme yapabilen projeler kategorisinde karbon ticaretinden yararlanabilmektedir. Şirket, Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES’te karbon kredilerini Gold Standard; Erzurum/Hınıs GES’te ise VCS ile sertifikalandırmaktadır. Söz konusu bilgiler konsolide olarak sunulmuştur.
Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu Sayfa 21 75 81
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Galata Wind bünyesindeki santraller yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettikleri için atmosfere yapılan karbon salımını azaltmaktadır. Bu nedenle karbon ofsetleme yapabilen projeler kategorisinde karbon ticaretinden yararlanabilmektedir. Şirket, Mersin RES, Şah RES, Taşpınar RES, Çorum GES ve Erzurum/Aziziye GES’te karbon kredilerini Gold Standard; Erzurum/Hınıs GES’te ise VCS ile sertifikalandırmaktadır. Söz konusu bilgiler konsolide olarak sunulmuştur.
Galata Wind Enerji A.Ş. 2023 Faaliyet Raporu Sayfa 21 75 81
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususlar kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik sekmesi altındaki ilgili bölümlerde yer almaktadır.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Sürdürülebilirlik Sekmesi https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususlar Doğan Grubu İnsan Hakları Politikası kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü İnsan Kaynakları Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/1131/dogan_grubu_insan_kaynaklari_politikasi.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Söz konusu hususlara Doğan Grubu’nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkelerinin açıkladığı Tedarik Zinciri Yönetim Politikası ve Doğan Grubu İnsan Hakları Politikasında değinilmiştir.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü https://www.doganholding.com.tr/media/1138/dogan_holding_-tedarik_zinciri_yonetimi_politikasi.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/1130/dohol_insan_haklari_politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususlar Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi ve Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikasında detaylandırılmıştır. Bunun yanı sıra konu özelinde yapılan KSS çalışmaları da kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/3018/dogancozum_2022_0076_toplumsal_cinsiyet-esitligi_rehberi.pdf https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk/ https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/aydin-dogan-vakfi/ Doğan Holding 2023 Faaliyet Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Sorumlu Yatırım İlkeleri, bu ilkelerle uyumlu Sorumlu Yatırım Politikası, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşme ve Tavsiye Kararları gibi temel uluslararası sözleşmelerle uyumlu şekilde faaliyetlerini sürdürmekte; dolayısıyla ayrımcılık, eşitsizlik, insan hakları ihlalleri, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma gibi hususlara sıfır tolerans göstermektedir.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü-Sorumlu Yatırım Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3651/doholpol2024_00101_sorumlu_yatirim_politikasi-vs.pdf Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 İnsan Kaynakları Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Söz konusu hususlara Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikasında yer verilmiştir.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü İnsan Kaynakları Politikası: https://www.doganholding.com.tr/media/1131/dogan_grubu_insan_kaynaklari_politikasi.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Tüm Grupta etik değerler ve şeffaflığı artırmaya yönelik Etik Hat devreye alınmıştır.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 İç Denetim ve Kontrol Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlama dönemi içinde yapılan faaliyetlerin detaylarına Doğan Holding Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer verilmektedir.
Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 İnsan Kaynakları Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/1132/dogan_holding_is_sagligi_ve_guvenligi_politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Bu alandaki çalışmalar ve kaza istatistikleri Yıllık Sürdürülebilirlik Raporunda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Silinmesi Politikası kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Silinmesi Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/1134/kvk_politika.pdf https://www.doganholding.com.tr/media/1135/kisisel_verilerin_silinmesi_politikasi_nisan_18.pdf
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding’in Etik İlke ve Davranış Kuralları şirketin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Doğan Grubu Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/etik-kurallar-ve-calisma-ilkeleri/
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususlara Doğan Grubu Sosyal Sorumluluk Politikası'nda değinilmektedir. Bunun yanı sıra yıllık Faaliyet Raporu ve yıllık Sürdürülebilirlik Raporu'nın ilgili bölümlerinde söz konusu çalışmaların detaylarına (proje bazında) da ayrıca yer verilmektedir.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Doğan Grubu Sosyal Sorumluluk Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/1137/dogan_holding_sosyal_sorumluluk_politikasi.pdf
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Doğan Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında çalışanlarımızın farkındalıklarının artırılması amacıyla temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanı sıra çalışanlarımız için gerekli tüm eğitimleri (acil durumlar, çalışan temsilcisi, ekipmanların güvenli kullanımı, mesleki, ilk yardım, hijyen vb.) düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yapılan eğitimlere dair detaylar aynı zamanda yıllık sürdürülebilirlik raporları kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz holding yapısında olduğundan doğrudan üretim ve hizmet faaliyeti içerisinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, Doğan Holding'in müşteri memnuniyet politikası bulunmamaktadır. Bununla birlikte grup şirketlerimizin ISO standartları ile paralel şekilde oluşturulmuş şikayet yönetimi sistemleri ve politikaları bulunmaktadır. Bu soru özelinde söz konusu bilgiler konsolide olarak verilmiştir.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding paydaşlarıyla sürekli ve şeffaf bir iletişim kurulmasına özen göstermektedir. Paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına paydaşlarını etkilerine göre sınıflandırarak, her paydaş grubu için iletişim araçlarının türüne ve sıklığına yönelik bir strateji oluşturulmuş ve detayları yıllık sürdürülebilirlik raporları kapsamında kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Paydaşlarla Dialog Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Doğan Holding çevresel, sosyal, yönetişim performansını açıkladığı sürdürülebilirlik raporlarını GRI Standartları Temel (Core) seçeneğine uygun olarak hazırlamaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Rapor Hakkında ve GRI İçerik Endeksi Bölümleri https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Söz konusu hususlar Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu ve Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi'nde detaylandırılmış olup; kurumsal internet sistemizde de en güncel haliyle gerekli bilgilendirmelere yer verilmektedir.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Kurumsal Üyelikler Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/ Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/daha-iyisi-mumkun/
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Doğan Holding, halen endeksteki yerini korumaktadır. Bununla birlikte, Kasım 2022’den itibaren hesaplanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde de Doğan Holding hisseleri yer almaktadır.
Borsa İstanbul Kurumsal İnternet Sitesi https://www.borsaistanbul.com/files/pay-endeksleri-kural-seti-ek-6.pdf
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Söz konusu hususa dair yapılan çalışmalar ve kullanılan metodolojinin detayları Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu ile Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi'nde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Rehberi https://www.doganholding.com.tr/media/3020/dogancozum_2022_00_09_dohol_surdurulebilirlik_rehberi_2.pdf Sayfa 25 ve 26 Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporu Paydaşlarla Dialog Bölümü https://www.doganholding.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar-rehberler/
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Sürdürülebilirlik konusunda çalışanların ve üst yönetimin farkındalığı ve/veya uzmanlıklarını artıracak yüz yüze ve/veya çevrimiçi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bu eğitimlerle birlikte ihtiyaç durumuna göre seçilen konular özelinde atölye, çalıştay ve interaktif toplantılar da düzenlenilmektedir. 2023 raporlama döneminde de bezer nitelikte eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
Doğan Holding Kurumsal İnternet Sitesi Politikalar Bölümü Doğan Holding Sürdürülebilirlik Politikası https://www.doganholding.com.tr/media/3287/dogan-holding-surdurulebilirlik-politikasi.pdf Sayfa 10 Doğan Holding Faaliyet Raporu 2023 Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar-ve-sunumlar/