FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Çankırı Yolu 7. Km
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 - 2023 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
10 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
13 - 2024 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ASELSAN_2024_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ASELSAN_2024_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 49. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin, gündem maddeleri hakkında açıklamaların, vekaletname örneğinin ve 2023 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporların yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte verilmiştir.