FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Davet ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
13.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 2023 yılı mali tablolarında yer alan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2023 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2023 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
16 - 16. Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Consus Enerji Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Consus Enerji İlan Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2024 tarihinde saat 14.00'te Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Gündemi ve vekaletname örneğini içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.