FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024-26
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II  N 14.1 tebliği gereğince hazırlanan,  31.03.2024 itibariyle
 üç aylık  (01.01.2024- 31.03.2024) mali tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun;
 

  

a-  Tarafımızdan incelendiği, 

  

b- Portföy Yönetim Şirketindeki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c- Portföy Yönetim Şirketindeki   görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri-pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe  yansıttığını beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,

  

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  

Metin KILIÇ                                                                Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU

  

Yönetim Kurulu Üyesi                                                 Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür