FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İzahnamenin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 08.05.2024 tarih ve 2024/07 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu karar 15 Mayıs 2024 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve ilgili tescil 15 Mayıs 2024 tarih ve 11082 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Gazetenin bir nüshası ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.