FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
..
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı İlke KARARI GEREĞİNCE HAZIRLANAN BEYAN


 
 

Şirketimiz hâkim ortağı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin (Albaraka Türk) 01.01.2024- 31.03.2024 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 20.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Albaraka Türk'ün kurumsal internet sitesinde (www.albaraka.com.tr) kamuya açıklanmıştır.

 

Albaraka Türk'ün söz konusu konsolide finansal tabloları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.


 
Bu kapsamda her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü olsa da, hakim ortağımız Albaraka Türk tarafından kamuya açıklanan 01.01.2024- 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal bilgiler, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.


 
Buna göre, Albaraka Türk  tarafından açıklanan konsolide finansal tablolarda Şirketimiz 31.03.2024 sonuçlarına ilişkin yer verilen, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış tutarlar olan; 5.039.228 Bin TL Aktif Toplamı, 311 Bin TL Öz kaynak Toplamı, 75 Bin TL Cari Dönem Kar Zararı, 176 Bin TL Önceki Dönem Kar/Zarar tutarları ile Şirketimizin  28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı SPK Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutularak hazırlanacak ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olmaksızın kamuya açıklanacak tam set konsolide finansal raporlarında yer alacak tutarlar arasında başta enflasyon muhasebesi ve konsolidasyon uygulamaları kaynaklı olmak üzere fark oluşması beklenmektedir.


 
Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanacak ve ara dönem olması nedeniyle bağımsız denetime tabi olmayan 01.01.2024- 31.03.2024 ara hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacak ve www.bereketvarlik.com adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilecektir.
 
 


 
İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Haftalık Bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

 

                        

Saygılarımızla,