FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2024 - 31.03.2024 1.DÖNEM GECİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01/01/2024 - 31/03/2024 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesine sunulan mali tablosu ekte yer almaktadır. Söz konusu konsolide olmayan mali tablo, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.