FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Banka Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadilinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
5.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6
2.500.000.000
3.000.000.000,000
120,00000
1,00
KLNMA, TRATKBNK91N6
Nâma
KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00057
92.269,225
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
2.500.000.000
3.000.000.000,000
120,00000
92.269,225
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
22.03.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
05.04.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
03.05.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
09.05.2024
SPK Başvuru Tarihi
13.02.2024
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
26.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
22.05.2024
Ek Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000.-TL'den 5.500.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili olarak, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte verilmektedir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf