FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Tescil Bildirimidir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
B Grubu
Karar Tarihi
22.04.2024
Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Saati
09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 17 Mayıs 2024 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 17 Mayıs 2024 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
17 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılan
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Nisan 2024 tarihli ve 11069 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; B GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ
Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.
Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.
02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ
Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.
Yapılan oylama sonucunda; genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından
imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
03. 17 MAYIS 2024 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
B Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,
• Sayın Ercan Nuri Ergül
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi genel kurula teklif edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
04. YÖNETİM KURULU'NUN 2023 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI
Yönetim Kurulu'nun 25.04.2024 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur.
SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda,
Şirketimiz, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap
dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.
05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.
TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU
SERKAN GÜLEÇ SEVGÜL YENİGÜN GAMZE EREN
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 YILI B GRUBU HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2023 yılı B GRUBU olağan genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09:15'de

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.