FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
174
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN

  

ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Mart 2024 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

 

                                       
 

Didem Çerçi

 
 

Süleyman Selim Kervancı

 
 

 

 
 

Burçin Ozan

 
 

Yönetim Kurulu

 
 

Genel Müdür

 
 

 

 
 

 

 

Finansal Raporlamadan

 

Sorumlu Genel Müdür

 
 

Başkan Vekili / Denetim Komitesi Başkanı

 
 

 

 
 

 

 
 

Yardımcısı