FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,

1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın R. Alev DUMANLI'nın ve komite üyeliğine ise Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun seçilmesine, 

2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın R. Alev DUMANLI'nın, üyeliklere Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Ersin KOCA'nın seçilmesine;

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın R. Alev DUMANLI'nın üyeliklere Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun ve Sayın Ebru Didar BAYKAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.


4) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.