FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
NİLÜFER
Adres
Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
4 - 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
PG- Bilgilendirne Dokümanı-2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
PG- 2023 Olagan gk ilan.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 31 Mayıs 2024 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.