FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
118.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GLBMD, TREGLMK00015
40.000.000
78.000.000,000
195,00000
GLBMD, TREGLMK00015
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
40.000.000
78.000.000,000
195,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
78.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile;

"Şirketimizin 250.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %195 oranında artış ile 78.000.000-TL artırılarak 118.000.000,-TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle;

1) İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

2) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf