FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

10.06.2024 tarihinde 01.01.2024-31.03.2024 dönemine ilişkin olarak KAP'da  açıklamış olduğumuz finansal tablolarla  ilgili olarak  yatırımcılardan gelen sorular üzerine; 

  

01.01.2024 – 31.03.2024 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş finansal tablolara göre "Dönem Vergi Gideri" öncesi 41.239.235 TL dönem karı   oluştuğunu 8.236.900 TL tutarındaki "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 33.002.335 TL tutarında "Net Dönem Karı  " oluştuğunu,

  

2. 01.01.2024 – 31.03.2024 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre ise "Dönem Vergi Gideri" öncesi 17.626.285 TL dönem zararı  oluştuğunu 7.767.478   TL tutarındaki "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra "Net Dönem Zararı "'nın  25.393.763 TL' olarak gerçekleştiği,  

  

.3. Şirketimizin Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2024 – 31.03.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" öncesi 41.711.126,16 TL dönem karı oluştuğunu,   7.882.546,87 TL tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 33.828.579,29 TL tutarında   "Net Dönem Karı"  oluştuğunu, 

  

açıklama gereği hasıl olmuştur. 

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.