FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2024
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
519
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

İZMİR – 11.06.2024

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

A) ÇİMBETON Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı ilk üç aylık finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.                  

B) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;  yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tablolar ve  yönetim kurulu raporundaki bilgiler;   

                1- ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru  olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte,

                2- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla  ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, faaliyet raporu da işin  gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya  olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.        

Bilgilerinize arz olunur.  Saygılarımızla, 

SALİH TURAL - Finansal Raporlamadan Sorumlu  Mali İşler Direktörü

 SEYDA ZEYNEP AKDURAK - Bağımsız Yönetim Kurulu ve  Denetim Komitesi Üyesi

MEHMET CEMALİ DİNÇER - Bağımsız Yönetim Kurulu ve  Denetim Komitesi Üyesi