FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Hisse Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.06.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL)
2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
60.000.000
Ek Açıklamalar

Yönetimiz Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1.Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında;

-Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9.uncu maddesinde yer alan yetki kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

-Pay geri alımı için ayrılacak fonun, Şirketimizin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının şirket sermayesinin % 6,66 na karşılık gelen 2.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

-Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına, ilgili özel durum açıklamalarının yapılmasına,

-İşlemler için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.