FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.06.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
20.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
SPK Başvuru Tarihi
13.06.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 2021-2025 yılları için geçerli olan ve 1.500.000.000,-TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTL) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, 20.000.000.000,-TL (YirmimilyarTL)'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak biçimde uzatılmasına,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi başlıklı 7'nci maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, esas sözleşmenin yukarıda sayılan maddelerinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmasına ve ilgili diğer yerlere gerekli başvuruların vesair kanuni işlemlerin yapılmasına, değişikliklerin yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.06.2024 tarihinde yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf