FİNANS

adese gayrimenkul - adese - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 523.576.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 383.954.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 31.243.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.199.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.044.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.875.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.601.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.368.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.390.000,00
 • ARA TOPLAM 523.441.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 135.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.134.747.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.567.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.567.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.436.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.436.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49.925.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.603.527.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.241.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.000.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.224.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.980.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.980.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 272.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.658.323.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.574.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.272.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 346.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.299.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.264.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 627.000,00
 • Diğer Borçlar 51.717.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.219.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.498.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.908.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.751.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 411.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.340.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 116.574.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.068.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.904.000,00
 • Banka Kredileri 13.595.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 309.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 237.430.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.642.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.288.681.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.288.678.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.008.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 440.963.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 441.102.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.085.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.107.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 346.107.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.502.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 413.596.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 72.576.000,00
 • Diğer Yedekler 2.420.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.658.323.000,00

Kredi Hesaplama