afyon cimento - afyon - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 107.010.758,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.850.683,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 49.589.032,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 495,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.588.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 20.007.095,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.687.239,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 123.239,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.685.188,00
 • ARA TOPLAM 106.942.476,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 68.282,00
 • DURAN VARLIKLAR 561.675.316,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 493.957.019,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.084,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 83.948,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.136,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 46.646.143,00
 • Diğer Duran Varlıklar 14.961.731,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 668.686.074,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 150.597.398,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.723.445,00
 • - Banka Kredileri 47.723.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.434.838,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.758.426,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 49.171.204,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.218.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.952.447,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.040.547,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.153.526,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.017.930,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.017.930,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.908,00
 • ARA TOPLAM 150.597.398,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.519.658,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.200.359,00
 • Banka Kredileri 29.682.822,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.319.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.464.695,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 854.604,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 193.117.056,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 475.569.018,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 475.569.018,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.202.771,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.418.890,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.418.890,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.418.890,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.320.169,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.012.063,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.720.827,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 668.686.074,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.