FİNANS

akbank - akbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 20408522000
 • Kredilerden Alınan Faizler 14631483000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 339828000
 • Bankalardan Alınan Faizler 46042000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 93019000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5255007000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 43143000
 • FAİZ GİDERLERİ -11597923000
 • Mevduata Verilen Faizler -7867322000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -472428000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -2091017000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1110251000
 • Diğer Faiz Giderleri -14754000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 8810599000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2397673000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 3059282000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 282590000
 • Diğer 2776692000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -661609000
 • Gayri Nakdi Kredilere -2271000
 • Diğer -659338000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 4177000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 97118000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 297578000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -527185000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 326725000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1228165000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2499042000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 4673412000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 680187000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 5353599000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1221433000
 • Cari Vergi Karşılığı -836368000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4132166000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4132166000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4132166000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.008