FİNANS

alarko carrier - alcar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.434.193.367,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 184.662.431,00
 • Finansal Yatırımlar 57.266.441,00
 • Ticari Alacaklar 689.982.058,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.615.121,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 655.366.937,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.516.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.516.637,00
 • Türev Araçlar 1.659.992,00
 • Stoklar 388.039.334,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.346.570,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.664.064,00
 • ARA TOPLAM 1.431.137.527,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.055.840,00
 • DURAN VARLIKLAR 147.992.379,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 248.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 248.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.260,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 33.857.485,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.159.831,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.159.831,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.054.811,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 71.095.822,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.582.185.746,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 787.496.255,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 319.551.955,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.520.119,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 222.460.411,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 62.397.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 160.062.605,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.817.431,00
 • Diğer Borçlar 1.892.601,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.892.601,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 120.645.593,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.207.262,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.866.344,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.866.344,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.534.539,00
 • ARA TOPLAM 787.496.255,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.040.887,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 77.674.255,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 351.430,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 498.040,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 55.517.162,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.517.162,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 921.537.142,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 660.648.604,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 660.648.604,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.613.094,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.613.094,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.613.094,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.168.163,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 446.372.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 172.256.248,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.582.185.746,00

Kredi Hesaplama