FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alarko carrier - alcar - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.517.943.094,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 193.595.534,00
 • Finansal Yatırımlar 55.334.519,00
 • Ticari Alacaklar 1.040.165.048,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 107.077.202,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 933.087.846,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.953.507,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.953.507,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 946.327.368,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 186.200.969,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 87.670.610,00
 • ARA TOPLAM 2.517.247.555,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 695.539,00
 • DURAN VARLIKLAR 476.943.788,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 976.353,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 976.353,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.023,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.023,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 251.143.383,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.761.682,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.761.682,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.013.866,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 159.584.338,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.994.886.882,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.790.128.175,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 599.840.524,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 165.317.990,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 508.988.925,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 100.130.777,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.858.148,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.763.707,00
 • Diğer Borçlar 6.660.903,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.660.903,00
 • Türev Araçlar 53.519.402,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 351.654.227,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.433.157,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 67.122.185,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.489.387,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 59.632.798,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.827.155,00
 • ARA TOPLAM 1.790.128.175,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.074.889,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.787.935,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 387.430,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.330.358,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 107.569.166,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 107.569.166,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.050.203.064,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 944.683.818,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 944.683.818,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.057.409,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.057.409,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.114.163,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 926.701.757,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.460.257,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.994.886.882,00

Kredi Hesaplama