FİNANS

alarko carrier - alcar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.039.954.449,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 553.069.975,00
 • Finansal Yatırımlar 111.400.151,00
 • Ticari Alacaklar 674.230.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.583.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 596.647.556,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.791.290,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.791.290,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 464.220.835,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 215.822.076,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.723.737,00
 • ARA TOPLAM 2.039.258.910,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 695.539,00
 • DURAN VARLIKLAR 174.793.103,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 222.884,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.884,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 36.426,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.426,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 36.468.144,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.119.476,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.119.476,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.885.398,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.622.680,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.214.747.552,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.036.843.742,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 414.533.783,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.344.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 305.417.826,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 77.605.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 227.811.833,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.014.507,00
 • Diğer Borçlar 2.980.696,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.980.696,00
 • Türev Araçlar 4.306.296,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 142.486.424,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.888.946,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 38.213.016,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 657.890,00
 • ARA TOPLAM 1.036.843.742,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.677.671,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.087.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 431.430,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 683.467,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 104.475.474,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 104.475.474,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.182.521.413,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.032.226.139,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.032.226.139,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -51.054.831,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -51.054.831,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.168.163,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 446.372.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 579.275.520,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.214.747.552,00

Kredi Hesaplama