anadolu hayat emek. - anhyt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 467652
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 467652
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 563495
 • Brüt Yazılan Primler (+) 875504
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -312009
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -95843
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -146114
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 50271
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -1128646
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -122915
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -147654
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -215842
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 68188
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 24739
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 63441
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -38702
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -5249
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -11801
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 6552
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -18187
 • Faaliyet Giderleri (-) -982295
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 1865464425
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1315051711
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1307444604
 • Brüt Yazılan Primler (+) 1327010115
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -19565511
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 7607107
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 6591706
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1015401
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 537480591
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 12932123
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 12932123
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -1572308911
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -440339409
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -423734763
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -429520295
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 5785532
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -16604646
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -17950601
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1345955
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -212441
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -250089
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 37648
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -835148189
 • Matematik Karşılıklar (-) -835597594
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -713568424
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -122029170
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 449405
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 449405
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -11687617
 • Faaliyet Giderleri (-) -284921255
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 364201104
 • Fon İşletim Gelirleri 264466286
 • Yönetim Gideri Kesintisi 56168398
 • Giriş Aidatı Gelirleri 28172986
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 15073843
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 319591
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -264224970
 • Toplam Fon Giderleri (-) -9698328
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) -235291865
 • Diğer Teknik Giderler (-) -18554254
 • Ceza Ödemeleri (-) -680523
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -660994
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 293155514
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 99976134
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 392470654
 • YATIRIM GELİRLERİ 144891334
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 61802641
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 5024016
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 48322713
 • Kambiyo Karları 22088374
 • İştiraklerden Gelirler 4272000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 700653
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
 • Diğer Yatırımlar 2680937
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -37234154
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -10459113
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -7493
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -3130877
 • Amortisman Giderleri (-) -23636671
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 338368
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) 350741
 • Reeskont Hesabı (+/-) 123811
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 498510
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 84924
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -719618
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 386014156
 • Dönem Karı ve Zararı 500466202
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -114452046
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 386014156
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.