anadolu sigorta - ansgr - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 2638729779
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1999461324
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2180314074
 • Brüt Yazılan Primler (+) 3259951561
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -1016409141
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -63228346
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -195833236
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -337576962
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 140619415
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 1124311
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 14980486
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 43543669
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -28563183
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 616641002
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 4465096
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 4465096
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 18162357
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -2280622393
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1691090896
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -1379331655
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1861015059
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 481683404
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -311759241
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -434582275
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 122823034
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -19391961
 • Faaliyet Giderleri (-) -502082353
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -68057183
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -70790843
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 2733660
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 0
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER 0
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 358107386
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 358107386
 • YATIRIM GELİRLERİ 821062357
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 119682953
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 61041516
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 44698736
 • Kambiyo Karları 411658910
 • İştiraklerden Gelirler 26000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 1416526
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 156563716
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -854619794
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -14216218
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -4505725
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -9104953
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -616641002
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -83496268
 • Kambiyo Zararları (-) -105897882
 • Amortisman Giderleri (-) -20757746
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -21860962
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -7756063
 • Reeskont Hesabı (+/-) -19854305
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 2360353
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 3481330
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -92277
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 230072124
 • Dönem Karı ve Zararı 302688987
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -72616863
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 230072124
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.