FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

arcelik - arclk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 150.205.052.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.623.140.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 59.932.517.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 498.144.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.434.373.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 910.263.000,00
 • Stoklar 43.814.212.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.484.817.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 762.020.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.678.083.000,00
 • ARA TOPLAM 150.205.052.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 58.614.192.000,00
 • Finansal Yatırımlar 52.230.000,00
 • Ticari Alacaklar 47.434.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.434.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.278.545.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.840.820.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.479.093.000,00
 • - Şerefiye 5.523.047.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.956.046.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.861.454.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.054.616.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 208.819.244.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.675.648.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.123.706.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.213.556.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 53.011.934.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.365.893.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.646.041.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.552.474.000,00
 • Diğer Borçlar 3.161.097.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.161.097.000,00
 • Türev Araçlar 292.674.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 496.008.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.155.028.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.155.028.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.669.171.000,00
 • ARA TOPLAM 123.675.648.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.236.033.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.470.011.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 163.975.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.131.553.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.886.128.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.245.425.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.091.492.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.379.002.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 172.911.681.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 35.907.563.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.940.363.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 468.811.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 889.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.804.102.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.727.871.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.763.117.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 26.531.973.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.077.850.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.077.850.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.534.591.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.050.519.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.567.226.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.967.200.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 208.819.244.000,00