FİNANS

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 514.720.411,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 95.791.406,00
 • Finansal Yatırımlar 58.025.039,00
 • Ticari Alacaklar 163.303.773,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 163.301.263,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.807.561,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.807.561,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 174.622.449,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.691.999,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.650.852,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.827.332,00
 • ARA TOPLAM 514.720.411,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.271.006.447,00
 • Finansal Yatırımlar 324.656.668,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 52.237.880,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 52.159.005,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.875,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 430.146.643,00
 • Maddi Duran Varlıklar 339.485.324,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.361.365,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 119.118.567,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.785.726.858,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 269.544.971,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 159.590.176,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 149.684.282,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 69.283.844,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.601.800,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.682.044,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.331.344,00
 • Diğer Borçlar 12.370.117,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.306.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.518.035,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.500.922,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.217.049,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.283.873,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.950.533,00
 • ARA TOPLAM 269.544.971,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.479.021,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.479.511,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.384.188,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.384.188,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.615.322,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 368.023.992,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.417.702.866,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.315.141.868,00
 • Ödenmiş Sermaye 204.449.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.095.467,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 175.744.978,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 175.744.978,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.458.421,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.580.973,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 438.223.421,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 488.228.687,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 102.560.998,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.785.726.858,00

Kredi Hesaplama