FİNANS

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 340.790.679,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 82.026.763,00
 • Finansal Yatırımlar 43.601.702,00
 • Ticari Alacaklar 105.854.695,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 105.854.695,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 356.913,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 356.913,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 96.133.204,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.703.831,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 380.911,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.732.660,00
 • ARA TOPLAM 340.790.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 840.826.205,00
 • Finansal Yatırımlar 195.260.324,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.455.075,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 41.385.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.575,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 288.082.666,00
 • Maddi Duran Varlıklar 296.924.259,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.359.641,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.494,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.744.240,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.181.616.884,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.712.319,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 96.285.777,00
 • - Banka Kredileri 86.422.823,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 61.622.691,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.399.671,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.223.020,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.167.265,00
 • Diğer Borçlar 1.921.398,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.857.535,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.692.574,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.119.331,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.018.292,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.101.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.903.283,00
 • ARA TOPLAM 178.712.319,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.290.199,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.782.599,00
 • Banka Kredileri 14.027.744,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.754.855,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.431.020,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.431.020,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.076.580,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 247.002.518,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 934.614.366,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 876.584.104,00
 • Ödenmiş Sermaye 204.449.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.423.080,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 179.769.458,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 179.769.458,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.433.941,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.813.225,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 467.017.301,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 31.739.117,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 58.030.262,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.181.616.884,00

Kredi Hesaplama