FİNANS

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 278.618.540,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 142.397.682,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 73.260.489,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.374,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.214.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 789.112,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 789.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 57.393.965,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.520.826,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 681.644,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.574.822,00
 • ARA TOPLAM 278.618.540,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 613.221.765,00
 • Finansal Yatırımlar 24.095.629,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 24.095.629,00
 • Ticari Alacaklar 159.834,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.834,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.404.692,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.342.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 79.023.285,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 163.856.819,00
 • Maddi Duran Varlıklar 270.932.390,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.381.410,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.215,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.367.706,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 891.840.305,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.698.233,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.168.025,00
 • - Banka Kredileri 26.270.566,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.352.589,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.184.712,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.167.877,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.837.739,00
 • Diğer Borçlar 1.496.579,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.432.716,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.345.582,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.287.894,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.186.855,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.101.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.209.825,00
 • ARA TOPLAM 90.698.233,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.286.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.902.008,00
 • Banka Kredileri 29.500.429,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.401.579,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.025.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.025.844,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.358.150,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 176.984.235,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 714.856.070,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 673.201.744,00
 • Ödenmiş Sermaye 153.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.095.467,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.811.945,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.811.945,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.269.389,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.794.594,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 247.501.897,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 111.682.053,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 41.654.326,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 891.840.305,00

Kredi Hesaplama