FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.156.717.849,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 546.613.875,00
 • Finansal Yatırımlar 424.313.749,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 424.313.749,00
 • Ticari Alacaklar 40.282.722,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.494.860,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.787.862,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 590.328,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 590.328,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 119.484.233,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.957.397,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.534.488,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.941.057,00
 • ARA TOPLAM 1.156.717.849,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.402.253.866,00
 • Finansal Yatırımlar 32.595.629,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.542.355,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.352.187,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 190.168,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 404.523.769,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 430.146.643,00
 • Maddi Duran Varlıklar 334.546.613,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.357.578,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.138,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 183.541.279,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.558.971.715,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 523.065.814,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.390.763,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 102.701.639,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.457.404,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.998.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.458.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.211.110,00
 • Diğer Borçlar 931.974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 73.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 858.111,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 359.198.309,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.697.445,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.428.399,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.269.046,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.178.809,00
 • ARA TOPLAM 523.065.814,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.813.830,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.711.391,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.545.334,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.545.334,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 77.557.105,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 619.879.644,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.939.092.071,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.810.568.300,00
 • Ödenmiş Sermaye 204.449.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.095.467,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 178.940.404,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.940.404,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -833.936,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.580.973,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 926.452.108,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 492.898.355,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 128.523.771,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.558.971.715,00