brisa - brisa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.723.419.030,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.182.857.868,00
 • Finansal Yatırımlar 156.592.000,00
 • Ticari Alacaklar 712.383.465,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.734.954,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 669.648.511,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.854.887,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 107.373,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.747.514,00
 • Türev Araçlar 13.338.454,00
 • Stoklar 613.474.488,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.437.706,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.480.162,00
 • ARA TOPLAM 2.723.419.030,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.376.859.941,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 40.115.812,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 40.115.812,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 573.797,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 158.876,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 414.921,00
 • Türev Araçlar 1.402.122.840,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.780.450.990,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 69.116.788,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.593.378,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.960.252,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.169.937,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.169.937,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.476.173,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.100.278.971,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.745.718.679,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 283.367.060,00
 • - Banka Kredileri 272.837.738,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.159.985.478,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.786.163,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 985.599.594,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 402.569.248,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 583.030.346,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.225.421,00
 • Diğer Borçlar 56.943.180,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.088.486,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.854.694,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.795.228,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 397.350,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 182.724.570,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.249.508,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.475.062,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.815,00
 • ARA TOPLAM 2.745.718.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.102.455.137,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.998.871.187,00
 • Banka Kredileri 1.988.087.926,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.783.261,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 806.723,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 102.777.227,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.777.227,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.848.173.816,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.252.105.155,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.252.105.155,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.732.857,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.732.857,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.732.857,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 108.641.584,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 108.641.584,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 127.693.782,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 353.497.183,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 312.697.402,00
 • Diğer Yedekler 200.582,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.100.278.971,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.