FİNANS

bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 899.208.862,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.238.812,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 441.678.126,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 441.678.126,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.502.408,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.502.408,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 327.087.367,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.383.216,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 290.282,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 89.028.651,00
 • ARA TOPLAM 899.208.862,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.508.178.797,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.441.428,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.441.428,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.323.083.487,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 137.871.602,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.119.814,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.009.864,00
 • Diğer Duran Varlıklar 20.249.147,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.407.387.659,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.252.094.706,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 726.214.516,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 865.245.472,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 579.288.475,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 579.288.475,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.718.417,00
 • Diğer Borçlar 38.386.162,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.062.570,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.323.592,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.007.607,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.630.665,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 306.915,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 306.915,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.296.477,00
 • ARA TOPLAM 2.252.094.706,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.088.088.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 872.900.861,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.458.565,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.133.033,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 16.325.532,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 149.729.269,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.340.183.401,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.067.204.258,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.077.542.205,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.217,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.438,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.666.897.958,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.666.897.958,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.000.130,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.814.717,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -295.737.785,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -604.406.612,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -10.337.947,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.407.387.659,00

Kredi Hesaplama