FİNANS

bursa cimento - bucim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.286.163.183,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 360.277.199,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 479.031.810,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 290.174,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 478.741.636,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.255.009,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.255.009,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 401.576.665,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.235.324,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 510.555,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.276.621,00
 • ARA TOPLAM 1.286.163.183,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 587.954.051,00
 • Finansal Yatırımlar 6.678.331,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6.678.331,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 352.023,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 352.023,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 70.269.765,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.421.186,00
 • Maddi Duran Varlıklar 336.901.058,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.321.827,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.885.919,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.628,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 141.386.015,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.476.041,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.874.117.234,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.624.012,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.288.673,00
 • - Banka Kredileri 31.218.299,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.258.917,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 525.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.733.160,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.847.411,00
 • Diğer Borçlar 1.022.941,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.022.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 74.459.994,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.403.008,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.791.987,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.791.987,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.551.081,00
 • ARA TOPLAM 302.624.012,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.585.385,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.183.665,00
 • Banka Kredileri 19.433.760,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 749.905,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.631.936,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.631.936,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.769.784,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 368.209.397,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.505.907.837,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.192.421.095,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.432.343,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.621.565,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.792.789,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.110.973,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.386.397,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.346.967,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 429.597.554,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 208.047.276,00
 • Diğer Yedekler 32.865,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 313.486.742,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.874.117.234,00

Kredi Hesaplama