FİNANS

bursa cimento - bucim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.267.115.920,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 935.334.902,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.144.488.942,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.326,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.144.373.616,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.950.803,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.950.803,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.011.083.254,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 120.907.308,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.350.711,00
 • ARA TOPLAM 3.267.115.920,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.741.120.811,00
 • Finansal Yatırımlar 8.319.827,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.319.827,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 367.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 367.341,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 128.083.546,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.421.186,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.321.738.819,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.798.895,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.925.050,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.064,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 181.215.361,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 86.039.556,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.008.236.731,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 937.058.569,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 320.358.409,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.351.617,00
 • Banka Kredileri 319.337.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 391.342.453,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 199.053,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 391.143.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.313.763,00
 • Diğer Borçlar 10.670.010,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.670.010,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 66.943.098,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 77.657.165,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.813.679,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.813.679,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.608.375,00
 • ARA TOPLAM 937.058.569,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.837.341,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.345.767,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 80.839.604,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 80.839.604,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 651.970,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.019.895.910,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.988.340.821,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.266.633.124,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -25.297.029,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.277.876,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.534.547,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.038.504,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -45.993.369,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 102.127.842,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 859.682.688,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 862.281.746,00
 • Diğer Yedekler 94.548,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 721.707.697,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.008.236.731,00

Kredi Hesaplama