FİNANS

bursa cimento - bucim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.562.670.489,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 929.918.868,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.409.688.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 575.669,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.409.112.831,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.601.077,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.601.077,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.003.133.886,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 146.274.567,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.280.958,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.772.633,00
 • ARA TOPLAM 3.562.670.489,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.473.529.503,00
 • Finansal Yatırımlar 8.406.740,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.406.740,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 350.402,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 350.402,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 150.722.107,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.421.186,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.034.724.928,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.213.804,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.591.629,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.967,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 154.326.447,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 93.562.634,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.036.199.992,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.196.166.497,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 305.151.875,00
 • - Banka Kredileri 301.052.167,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.206.779,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 366.694.101,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 599.825,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 366.094.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 76.524.423,00
 • Diğer Borçlar 116.338.394,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 96.365.732,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.972.662,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 83.285.661,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 133.069.529,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.892.445,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.892.445,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.003.290,00
 • ARA TOPLAM 1.196.166.497,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 188.280.077,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.428.560,00
 • Banka Kredileri 92.825.495,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.603.065,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 83.903.681,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.903.681,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 947.836,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.384.446.574,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.651.753.418,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.829.332.439,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -25.297.029,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.277.876,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -76.699.139,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -73.680.398,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -77.898.539,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 169.861.625,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.968.018.350,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 283.076.208,00
 • Diğer Yedekler 94.548,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 822.420.979,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.036.199.992,00

Kredi Hesaplama