FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bursa cimento - bucim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.759.231.074,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.136.764.349,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.864.814.925,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 226.484,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.864.588.441,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 55.326.273,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.326.273,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.225.050.932,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 431.846.673,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.427.922,00
 • ARA TOPLAM 4.759.231.074,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.260.535.252,00
 • Finansal Yatırımlar 89.176.644,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 354.370,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 354.370,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 581.568.106,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.724.200,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.863.158.785,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 11.016.804,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.343.057,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 365.819,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 273.080.273,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 273.080.273,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 382.020.057,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.019.766.326,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.325.674.263,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 79.810.327,00
 • - Banka Kredileri 47.627.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 333.807.696,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 543.783.757,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.832.214,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 534.951.543,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.565.518,00
 • Diğer Borçlar 116.166.047,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 116.158.577,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.796.115,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.391.096,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 69.561.705,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 59.679.982,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.881.723,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.792.002,00
 • ARA TOPLAM 1.325.674.263,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 341.628.383,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 168.532.033,00
 • Banka Kredileri 159.480.646,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.051.387,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 168.971.101,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 168.971.101,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.125.249,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.667.302.646,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.352.463.680,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.802.594.563,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.668.070.482,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 25.297.029,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.277.876,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.785.813,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.011.371,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.011.371,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 148.590.582,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.744.046.331,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.833.125.748,00
 • Diğer Yedekler 1.566.386,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.549.869.117,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.019.766.326,00