FİNANS

burcelik vana - burva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.678.731,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.263.961,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.838.719,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.838.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 428.343,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 428.343,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.195.330,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.948.705,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.673,00
 • ARA TOPLAM 28.678.731,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.024.439,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.527.748,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 418.264,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.020,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.020,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.590,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 33.703.170,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.992.894,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.013.626,00
 • - Banka Kredileri 12.993.628,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.708.232,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.699,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.256.603,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.221.953,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 354.113,00
 • Diğer Borçlar 491.556,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 491.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.586.189,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 413.154,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 169.421,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 169.421,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 23.992.894,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.230.764,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 745.250,00
 • Banka Kredileri 745.250,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.485.514,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.485.514,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.223.658,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.479.512,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.479.512,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.347.672,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 173.775,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.929,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.077.309,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.077.309,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -946.877,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.429,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.501.202,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 793.600,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 33.703.170,00

Kredi Hesaplama